Omnifit

Kijk op gezondheid


Wetenschap

De wetenschap heeft ons deze ontwikkeling gebracht:

REDOX SIGNAAL MOLECULEN

Het bovenstaande filmpje geeft een eenvoudig beeld van hoe ons lichaam op cel niveau werkt en wat ASEA daarvoor betekent. Onderstaande video is helaas alleen in het Engels.

Diverse  onafhankelijke wetenschappers hebben de wetenschappelijke waarde van ASEA getoetst:  ASEA Wetenschappelijke Toetsing en geven hierover commentaar in de volgende video.

Op www.aseaglobal.com vindt u alle vrijgegeven wetenschappelijke informatie die u zou willen zien.

Tevens vindt u op de onafhankelijke website van Dr Robertson D Ward informatie van zijn onderzoeken en bevindingen over Redox Signaal Moleculen. Eventueel kunt u het boekje “Healthy cells, Healthy life” van hem bij mij inzien.