Omnifit

Kijk op gezondheid


Logica

Logica

Ik heb me nooit veel gemengd in discussies, maar de laatste jaren kriebelt het wel.
Als technisch opgeleide is voor mij logica belangrijk. (Van Dale: logica = wetenschap die zich met de wetten van het denken bezighoudt)
De recente ophef over de eerste aflevering van “Rioolratten ontmaskerd” van Gideon van Meijeren doet me dan ook in de pen klimmen.

Diverse leden van de Tweede Kamer worden uitgemaakt voor ‘Antisemitisch, Holocaustontkenner, complotdenker (terwijl het complot voor onze ogen wordt uitgerold) of Poetins poedel en dat mag allemaal. Verweren of ontkennen heeft geen zin, het zijn maar woorden en die zijn alleen kwetsend voor de ontvanger als ze waar zouden zijn. Bovendien kan het niet, want zij worden door de reguliere media gedemoniseerd en buitengesloten. Alleen op hun eigen kanalen kunnen zij hun verhaal kwijt.

Op enig moment wordt er een ‘ludieke’ actie ondernomen door een in de maling genomen Kamerlid met de bedoeling de journalist in de gelegenheid te stellen haar misbruik van de Nederlandse taal te corrigeren en dan valt heel journalistiek én politiek Nederland er over heen alsof zij het monopolie hebben op desinformatie (Van Dale: desinformatie = bedrieglijke schijninformatie die feiten, al dan niet moedwillig, verdraait of vervalst) met de bedoeling te schaden!?

Waar is de logica?
Als de ene partij (journalisten) een beetje vals mogen spelen, mogen de aangevallene zich dan niet verweren door ook een beetje vals te spelen?
Het zou mooi zijn als de journalisten zich bezighouden met waarheidsvinding zoals vastgelegd in de Code voor journalistiek. Ga op onderzoek uit, leg vast wat je ziet en hoort met een open mind, pas hoor en wederhoor toe en wees eerlijk (Van Dale:.eerlijk = niet liegend, wars van leugen, … …).
Het laatste betekent in mijn ogen dat je je eigen mening even in de koelkast zet en oprecht beide partijen bevraagd en niet ‘journalistig’ doet!

Waar waren de journalisten die in maart 2020 de vrije wetenschappers interviewden en naar hun inzichten vroegen omtrent ‘het virus’ om dat ook te publiceren?

Hetzelfde zien we gebeuren met een vrijdenkende omroep ‘Ongehoord Nederland’. Alleen de naam zegt het al! Een deel van de bevindingen en meningen van mensen wordt niet gehoord.
De vreedzame demonstraties in Den Haag en Amsterdam werden in 2020 al direct met harde hand onderdrukt, daarvan werd alleen verslag gedaan vanuit de politie die optrad. Geen woord over hoe de demonstranten het ervaren hadden.
Waar zijn de vragen “Waarom, Wie , Wat en Hoe?

Kort geleden las ik opnieuw het boekje “Lof der zotheid” van Desiderius Erasmus uit 1511.
Daarin kwam ik de volgende passage uit de ‘Voorrede’ tegen die nog opvallend actueel blijkt te zijn, tenslotte is niets menselijks ons vreemd.

… beschaafde schrijvers is altijd deze vrijheid (‘kwetsend-zijn’) toegestaan om ongestraft te spotten met de maatschappij, als deze vrijheid maar niet ontaarde in kwaadaardigheid. Daarom bewonder ik ook zozeer in onze tijd de gevoeligheid der oren die, behalve plechtige titels, niets meer kunnen verdragen.
Voorts kan men enige mensen aantreffen die de godsdienst zo op zijn kop zetten dat zij nog eerder Christus zelf ernstig beledigen dan dat er ook maar een heel onschuldig grapje op een bisschop of vorst wordt gemaakt, vooral als dat iets heeft te maken met ‘het slijk der aarde’.
Wie immers de gedragingen der mensen aan een oordeel onderwerpt op zodanige wijze dat hij helemaal niemand met name kritiseert, kwetst hij dan, vraag ik u, of onderwijst en vermaant hij eerder? … … Bovendien, hij die geen enkele groep mensen ontziet, keert zich blijkbaar niet tegen één mens in ‘t bijzonder, maar wel tegen de zonden. Als er dus iemand zal opstaan die uitroept dat hij gekwetst is, zal hij daardoor zijn schuldgevoel verraden of althans zijn angst. ..
.”

Hoeveel voorbeelden hebben we niet gezien en gehoord in de afgelopen twee en een half jaar? Mw Kaag die al zenuwachtig wordt van sommige uitspraken van één van de Kamerleden over de universiteit waar ze gestudeerd heeft, niet meer kan luisteren naar wat hij daarover te zeggen heeft (dat heb ik dus wel gedaan op zijn eigen kanaal zonder een belediging of onvertogen woord te horen!), de interrupties van de Kamervoorzitter al dan niet op verzoek van mede Kamerleden, op TV in ‘praat programma’s’, dat zijn het inderdaad, want er wordt geen discussie gevoerd met mensen met een ander standpunt. Elke medaille heeft een keerzijde, waarom mag de andere kant niet belichten worden?
Alles wat ik van Kamerdebatten zie is dat er geen democratie is ook al schermen diverse leden voortdurend over ‘dit huis van de democratie’.
Van Dale: democratie = staatsvorm waarin het volk (door vertegenwoordigers) zichzelf regeert en vrijelijk zijn mening en wensen kan uiten: een parlementaire democratie, een staat met een parlement waaraan de regering verantwoordelijkheid verschuldigd is.

Als wij dat in een parlementaire democratie leven waarom wordt de oppositie dan regelmatig de mond gesnoerd, partijen als dissidenten behandeld en weggezet als … … vul maar in wat lelijk en slecht is?
Mij ontbreekt hier de logica en ga me nu niet vertellen dat dat komt omdat ik een vrouw ben, dat heb ik tijdens mijn studie wel duidelijk gemaakt dat dat geen belemmering is (vrouw-zijn en logisch nadenken).

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.